Політика конфіденційності

Цей документ « Політика конфіденційності » ( далі – по тексту – « Політика » ) являє собою правила використання сайтом lunnitsa.com ( ФОП Бібіна І.В. <, включаючи всіх осіб, що входять в одну групу з Оператором, можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм, продуктів або послуг Оператора ( далі – Сайт ) і в ході виконання Оператором будь-яких угод і договорів з Користувачем. Згода Користувача з Політикою, висловлену ним в рамках відносин з одним з перерахованих осіб, поширюється на всі інші перераховані особи.

Використання Сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Сайту.

Загальні положення політики


1.1. Справжня Політика є невід'ємною частиною Публічної оферти ( далі – « Оферта » ), розміщеної і / або доступною в мережі Інтернет за адресою: https://www.lunnitsa.com, а також інших укладаються з Користувачем договорів, коли це прямо передбачено їх умовами.

1.2. Справжня Політика складена відповідно до закону « Про персональних даних » і діє по відношенню до всіх персональних даних, які Оператор може отримати від Користувача, що є стороною за цивільно-правовим договором.

1.3. Оператор має право вносити зміни в справжню Політику. При внесенні змін до заголовку Політики вказується дата останнього оновлення редакції. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

1.4. До цієї Політиці, включаючи тлумачення її положень і порядок прийняття, виконання, зміни і припинення, підлягає застосуванню законодавство України.

Персональна інформація користувачів, яку обробляє Сайт
 

2.1. Під персональною інформацією в цій Політиці розуміється:

2.1.1.інформація, що надається Користувачем самостійно при реєстрації ( створення облікового запису ) або в процесі використання Сайту, включаючи персональні дані Користувача. Обов'язкова для надання Сайтом інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд;

2.1.2.данние, які передаються в автоматичному режимі Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузері Користувача ( або іншій програмі, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту ), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, використовуваних Користувачем, дата і час доступу до Сайту, адреси запитуваних сторінок і інша подібна інформація;

2.1.3. інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена умовами використання Сайту.

2.2. Справжня Політика може бути застосована тільки до інформації, що обробляється в ході використання Сайту. Сайт не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайті.

2.3. Сайт не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність.

3.Цілі обробки персональної інформації користувачів

 

3.1. Сайт збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання сервісів або виконання угод і договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом певного законом терміну.

3.2. Персональну інформацію Користувача Сайт обробляє в наступних цілях:

3.2.1. ідентифікація боку в рамках сервісів, угод і договорів з Сайтом;

2.2.2. надання Користувачеві персоналізованих сервісів і послуг, а також виконання угод і договорів;

2.2.3. напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту, виконання угод і договорів, а також обробка запитів і заявок від Користувача;

2.2.4. поліпшення якості роботи Сайту, зручності його використання для Користувача, розробка нових послуг і сервісів;

2.2.5. таргетування рекламних матеріалів;

2.2.6. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4. Умови обробки персональної інформації користувачів
і її передачі третім особам


4.1. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

4.2. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

4.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії;

4.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу або для виконання певної угоди або договору з Користувачем;

4.3.3. Передача необхідна для функціонування і працездатності самого Сайту;

4.3.4. Передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;

4.3.5. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу ( повністю або в частині ), при цьому до набувача переходять всі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації;

4.3.6. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Сайту або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Угода Сайту, справжню Політику, або документи, що містять умови використання конкретних сервісів.

4.3.7. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Сайту.

5.Зміна і видалення персональної інформації.

Обов'язкове зберігання даних

 

5.1. Користувач може в будь-який момент змінити ( оновити, доповнити ) надану їм персональну інформацію або її частина, звернувшись до Сайту по контактам в розділі 9. «Контакти ».

5.2. Права, передбачені п. 5.1. цієї Політики можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Наприклад, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Сайту зберегти змінену або віддалену Користувачем інформацію на термін, встановлений законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державному органу.

6.Обробка персональної інформації

за допомогою файлів Cookie і лічильників

 

6.1. Файли cookie, що передаються Сайтом обладнання Користувача і обладнанням Користувача Сайту, можуть використовуватися Сайтом для надання Користувачеві персоналізованих сервісів, для таргетування реклами, яка показується Користувачеві, в статистичних і дослідницьких цілях, а також для поліпшення Сайту.

6.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, які він використовував для відвідування сайтів в мережі інтернет можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie ( для будь-яких сайтів або для певних сайтів ), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

6.3. Яндекс має право встановити, що надання певного сервісу або послуги можливо тільки за умови, що прийом і отримання файлів cookie дозволені Користувачем.

6.4. Структура файлу cookie, його зміст і технічні параметри визначаються Сайтом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

6.5. Лічильники, розміщені Сайтом, можуть використовуватися для аналізу файлів cookie Користувача, для збору і обробки статистичної інформації про використання Сайту, а також для забезпечення працездатності Сайту в цілому або їх окремих функцій зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Сайтом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

7.Захист персонально інформації Користувача

7.1. Сайт вживає необхідних і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

Зміна Політики конфіденційності
 

8.1. Сайт має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін в актуальній редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Діюча редакція постійно доступна на сторінці за адресою www.lunnitsa.com

9.Контакти і питання по персональним даними

9.1. Всі пропозиції, питання, запити та інші звернення з приводу цієї Політики і використання своїх персональних даних Користувач має право направляти Сайту:

-

ФОП Бібіна Інесса Володимирівна

ІПН: 3303710206

Адреса: 02154, Україна, Київ, Русанівська набережна, 4

Електронна пошта для звернень - service@lunnitsa.ua

Дата публікації: 30.07.2020 р.

публічна оферта

Цей документ – це публічна оферта ( пропозиція ) інтернет-магазину Лунница про продаж товарів

1.загальні положення

1.1.Справжня публічна оферта ( далі - Оферта ) є офіційним ІП на адресу будь-якої фізичної особи укласти з ІП договір роздрібної купівлі-продажу товару на Сайті дистанційним чином на умовах, визначених у цьому Договорі і містить всі істотні умови Оферти.

1.2.Замовник товару, розміщеного на Сайті, означає, що Покупець згоден з усіма умовами цієї Оферти, Політики конфіденційності та Угоди про.

1.3.Сайт має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця.

1.4.Термін дії Оферти не обмежений, якщо інше не зазначено на Сайті.

1.5.Сайт надає Покупцеві повну і достовірну інформацію про товар / послуги, включаючи інформацію про основні споживчі властивості товару, місце виготовлення, а також інформацію про гарантійний термін і термін придатності товару на Сайті в розділі Умови обміну і повернення

предмет Оферти
2.1.Сайт зобов'язується передати Покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, на підставі розміщених Замовлень, а Покупець зобов'язується прийняти і оплатити Товар на умовах справжньої Оферти.

2.2.Найменування, ціна, кількість товару, а також інші необхідні умови Оферти визначаються на підставі відомостей, наданих Покупцем при оформленні замовлення.

2.3.Право власності на замовлені товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі товару Покупцеві та оплати останнім повної вартості товару. Ризик його випадкової загибелі або пошкодження товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі товару Покупцеві.

3.вартість товару

2.1.Ціни на товар визначаються Продавцем в односторонньому безперечному порядку і вказуються на сторінках інтернет-магазину, розташованого по інтернет-адресою: www.lunnitsa.com

2.2.Ціна товару вказується в гривні

2.3.Остаточна ціна товару визначається послідовною дією на ціну товару знижок за наступним порядком:
•  Акційна знижка
•  Знижка по промокоду
•  Знижка постійного Покупця

2.4.Розрахунки між Сайтом і Покупцем за товар виробляються способами, зазначеними на Сайті в розділі – оплата і Доставка

4.Момент висновку Оферти

4.1.Акцептом цієї Оферти ( домовленості ) є оформлення Покупцем замовлення на товар відповідно до умов цієї Оферти. Оформлення Покупцем замовлення на товар проводиться шляхом вчинення дій зазначених в розділі « Сервіс та допомога » пункт « Як зробити замовлення », пряме посилання на пункт:

4.2.Акцептуючи справжню Оферту, Покупець висловлює згоду в тому, що:

- реєстраційні дані ( в тому числі персональні дані ) вказані ним добровільно;

- реєстраційні дані ( в тому числі персональні дані ) передаються в електронній формі по каналах зв'язку мережі « Інтернет »;

- реєстраційні дані ( в тому числі персональні дані ) передані Сайту для реалізації цілей, зазначених у цій Оферті, Політиці конфіденційності, Угоді і можуть бути передані третім особам, для реалізації цілей, зазначених у цій Оферті;

- реєстраційні дані ( в тому числі персональні дані ) можуть бути використані Сайтом з метою просування товарів і послуг, шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою каналів зв'язку;

- з метою додаткового захисту від шахрайських дій зазначені Покупцем реєстраційні дані ( в тому числі персональні дані ) можуть бути передані банку, який здійснює транзакції з оплати оформлених замовлень;

- дане Покупцем згоду на обробку його реєстраційних даних ( в тому числі персональних даних ) є безстроковим і може бути відкликано Покупцем або його законним представником, подачею письмової заяви, переданого Сайту.

5.Повернення товару і грошових коштів

5.1.Повернення товару здійснюється відповідно до Закону « Про захист прав споживачів ».

5.2.Повернення грошових коштів здійснюється за допомогою повернення вартості оплаченого товару на банківську карту або поштовим переказом. 

6.доставка товару

6.1.Доставка товару Покупцеві здійснюється в терміни, узгоджені Сторонами при підтвердженні замовлення співробітником Сайту.

6.2.При кур'єрській доставці товару Покупець в реєстрі доставки ставить свій підпис навпроти тих позицій товару, які Покупець придбав. Даний підпис служить підтвердженням того, що Покупець не має претензій до комплектації товару, до кількості і зовнішнього вигляду товару. 

6.3.Після отримання товару претензії до кількості, комплектності та виду товару не приймаються.

7.Термін дії Оферти

7.1.Справжня Оферта вступає в силу з моменту її акцепту Покупцем, і діє до моменту відкликання акцепту публічної Оферти.

f

8.Додаткові умови

8.1.Сайт має право переуступати або будь-яким іншим способом передавати свої права і обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

8.2.Сайт і надаються сервіси можуть тимчасово частково або повністю недоступні через проведення профілактичних чи інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Сайту має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого.

8.3.До відносин між Покупцем і Сайтом застосовуються положення Українського законодавства.

8.4.У разі виникнення питань і претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Сайту по телефону або іншим доступним способом. Все виникає суперечки боку будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, при недосягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства.

8.5.Визнання судом недійсності будь-якого положення цієї Угоди не тягне за собою недійсність інших положень.

9.реквізити Сайту

ФОП Бібіна Інесса Володимирівна

ІПН: 3303710206

Адреса: 02154, Україна, Київ, Русановская набережна, 4

Електронна пошта для звернень - service@lunnitsa.ua